1. Kennisbank
  2. Over aanmelder.nl

Wat is de aanmelder.nl ai-assistent.

Hulp van Artificial Intelligence bij het inrichten van jouw event.

Artificial Intelligence is een krachtige nieuwe functie die jou kan helpen bij het organiseren van events. Bijvoorbeeld door te helpen met de opmaak of met het voorbereiden van berichten.
Aanmelder.nl ontwikkelt deze AI technologie voortdurend. De komende tijd komen er dus steeds meer behulpzame functies gebaseerd op AI bij.

Jij blijft de baas

De AI technologie kan je ondersteunen, maar dat hoeft niet en jij houdt wel altijd de controle. Alle AI functies die we maken werken zo dat ze je een voorstel doen voor jouw event, maar als jij het niet met het voorstel eens bent dan kan je ook altijd jouw eigen keuze gebruiken of de AI vragen om nog een beter voorstel te maken. Er gebeurt niets achter de schermen en we houden bij wat er aangepast is door de AI.

AI in ontwikkeling


Hoe goed is de AI al in het event management inrichten? Dat wisselt nogal van situatie tot situatie. AI is een veelbelovende en krachtige techniek, maar het is nog lang niet op het niveau van een echte event professional. Jij als event professional hebt een eigen stijl die de computer niet kan evenaren.


Je zou de AI moeten beschouwen als een zeer gemotiveerde stagiair. Het kan heel hard werken, maar het begrijpt nog lang niet alles van het werk en sommige vaardigheden ontbreken nog helemaal. Daar staat tegenover dat een AI, net als stagiairs enorm inspirerend kan zijn en met onverwachte oplossingen kan komen. Een andere overeenkomst met stagiairs is dat een AI ook veel informatie over de context van de opdracht nodig heeft om tot bruikbare productie te komen. Daarom vragen we voor AI functies ook veel meer informatie over het event die de AI gebruikt als inspiratie voor het werk.


Dataveiligheid

De AI technologie die aanmelder.nl gebruikt is gebaseerd op, en werkt met technieken en dienstverleners van over de hele wereld die op hun beurt ook weer technieken en andere dienstverleners combineren. Omdat de ontwikkelingen in AI zich snel opvolgen is het nu nog niet mogelijk hier sluitend toezicht op te houden. Dit betekent dat aanmelder.nl geen harde garanties kan geven over de betrokken subverwerkers en hun dataveiligheidsbeleid. Daarom benadrukken we dat je bij AI functies beter geen vertrouwelijke informatie kan invoeren en ook geen persoonsgegevens mag invoeren. aanmelder.nl zal in deze fase geen persoonsgegevens delen met AI leveranciers. De enige uitzondering hierop is bijvoorbeeld de openbaar beschikbare informatie over bekende persoonlijkheden zoals spreker en dagvoorzitters.