Aanleverspecificaties badgeontwerp

Het ontwerp voor je badge moet door aanmelder.nl omgezet worden naar een formaat waar onze printers mee kunnen werken. Hier vind je de informatie die daarvoor nodig is.

Eindresultaat

Lever, als het mogelijk is, een afbeelding aan van het eindresultaat dat je voor ogen
hebt. Dit geeft ons een goed beeld van hoe de badge eruit moet komen te zien. Dit mag
in ieder formaat dat voor jou handig is. Dit mag een simpel PDF of Word document zijn met jouw schets / voorbeeld. 

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen lever je als bitmapafbeelding aan; in .png- of .jpg-formaat.

Achtergrond

De achtergrond van de badge lever je als een afbeelding aan. Als de badge alleen een banner bovenaan heeft, kan deze ook los aangeleverd worden. Zorg dan dat de breedte van de afbeelding gelijk is aan de breedte van de badge in pixels. De afmetingen van de verschillende soorten badges vind je onderaan dit artikel.

Overige afbeeldingen

Het is mogelijk om elementen op een badge afhankelijk te maken van de antwoorden
die een deelnemer tijdens de registratie heeft gegeven. Als deze bijvoorbeeld een
speciale gast is of alleen naar een specifiek onderdeel van het programma mag, kan er
een icoontje op de badge geprint worden om dat aan te geven. Dit soort icoontjes
moeten als losse afbeeldingen aangeleverd worden.


Tekst

Dit zijn de (voor- en achter) naam van een deelnemer, bedrijfsnaam, eventueel functietitel of andere tekstuele informatie zoals deelsessies waar de deelnemer zich voor ingeschreven heeft.

Lettertypes

Als de tekst in een specifiek lettertype op de badge moet komen, dient dit aangeleverd
te worden als .ttf bestand. Als het om een gangbaar lettertype zoals Arial of
Verdana gaat, volstaat het om de naam van het lettertype door te geven.

Naam, bedrijf

De naam van de deelnemer en het bedrijf zijn gangbaar om op de badge te printen.
Deze informatie wordt uit het aanmeldformulier van de deelnemer gehaald. Als er naast
de naam van de deelnemer nog andere tekst op de badge moet worden geprint, dient
dit dus in het aanmeldformulier opgenomen te zijn als vraag. Geef duidelijk aan welke
informatie uit het formulier je op de badge wil hebben.

Deelsessies

Als je evenement deelsessies of workshops heeft die per deelnemer verschillen en je
die je op de badge wilt printen, dan zijn er een aantal dingen waar je op moet letten.
Net als bij de naam en het bedrijf van de deelnemer wordt deze informatie uit de
aanmelding van de deelnemer gehaald. Ook hier is het belangrijk dat je aangeeft uit
welke vraag deze informatie gehaald moet worden.


Let erop dat de namen van deelsessies niet te lang zijn; bij voorkeur zijn ze niet langer
dan 60 tekens. Tekst zal nooit van de badge aflopen, maar wordt geschaald tot deze
past. Een deelsessie met een lange naam krijgt dan een verkleind lettertype, waardoor deze mogelijk niet goed leesbaar is. En bovendien oogt het rommelig als je verschillende tekst groottes op je badge hebt. Geef daarom verkorte namen door die we
op de badge kunnen gebruiken.

Butterfly badge

De butterfly badge is een dubbelzijdige badge van 96 bij 82 millimeter. De afmetingen van de achtergrondafbeelding zijn 1388 bij 1203 pixels.

Bij de butterfly badge printen we over de rand, hierdoor krijgt je badge een luxe uitstraling zonder witte randen.

Laat de gele randen in de afbeelding hierboven vrij van belangrijke informatie. Let op dat bij de butterfly badge er 3 gaten langs de bovenrand zitten en daar dus geen belangrijke informatie geplaatst kan worden. Er kan een afbeelding over de gaten heen geprint worden, maar zorg dat op de plekken van de gaten geen tekst staat.

Grote badge

De grote badge is een enkelzijdige badge van 106 bij 85 millimeter. De afmetingen van de achtergrondafbeelding zijn 1500 bij 1205 pixels.

De grote badge wordt op een rol papier geprint. Bij een rol badge kunnen we niet tot de rand printen. Hierdoor vallen de buitenste pixels van de badge eraf. Laat de roze randen in de afbeelding hierboven daarom vrij van belangrijke informatie.

Kleine badge

De kleine badge is een enkelzijdige badge van 85 bij 54 millimeter. De afmetingen van de achtergrondafbeelding zijn 1205 bij 765 pixels.

De kleine badge wordt op een rol papier geprint. Bij een rol badge kunnen we niet tot de rand printen. Hierdoor vallen de buitenste pixels van de badge eraf. Laat de roze randen in de afbeelding hierboven daarom vrij van belangrijke informatie.