Exporteer gegevens

Bij het onderdeel 'Exporteer gegevens' kun je diverse Excel-bestanden downloaden met de gegevens van de verschillende onderdelen van Abstract Handling:

1. Lijst met contributies
Een excel lijst met daarin alle gegevens van elke auteur en hun ingezonden contributies.
Het allerhandigste aan deze export is dat je via deze export het account van een auteur kan benaderen via de persoonlijke url van de auteur.

2. Lijst met contributies en gerelateerde reviews
Een excel lijst met daarin de gegevens van elke ingezonden contributie en bijbehorende review scores en review commentaar.
Dit overzicht laat zien de bijbehorende review scores en review commentaar van elke ingezonden contributie.

3. Lijst met toegewezen reviewers
Een excel lijst met daarin de contributies en stand van toewijzing.
Je kunt hier zien welke reviewers welke contributie hebben gereviewd.

4. Lijst met alle reviews in detail
Je kunt hier bijvoorbeeld zien wat de gemiddelde score is, de overall recommendation en je kunt filteren op topics, type contributie en auteur.

5. Lijst met reviewers
Een excel lijst met daarin de gegevens van elke reviewer en toegewezen contributies.
Ook de persoonlijke url van het reviewer account staat in deze export. 

6. Documenten geüpload bij contributie
Alle bestanden die geüpload zijn door de auteurs, kun je hier downloaden als .ZIP-bestand.