Auteur​ en reviewer​ accounts

Als​ ​ organisator​ ​ maak​ ​ je​ ​ in​ ​ aanmelder.nl​ ​ een​ ​ contributieformulier​ ​ en​ ​ een​ ​ reviewformulier​ ​ aan.
Het​ ​ contributieformulier​ ​ wordt​ ​ ingevuld​ ​ door​ ​ een​ ​ auteur​ ​ die​ ​ zijn​ ​ contributie​ ​ indient.​ ​ Het review​ ​ formulier​ ​ wordt​ ​ ingevuld​ ​ door​ ​ een​ ​ reviewer​ ​ die​ ​ een​ ​ contributie​ ​ beoordeelt. Voordat auteurs en reviews aan de slag kunnen, hebben zij eerst een account nodig.

Account aanmaken
Als​ ​ je​ ​ vanuit​ ​ het​ ​ Dashboard​ ​ gaat​ ​ naar​ ​ website​ ​ pagina's,​ ​ dan​ ​ zie​ ​ je​ ​ daar​ ​ alle​ ​ pagina's​ ​ die​ ​ je hebt​ ​ gemaakt​ ​ voor​ ​ je​ ​ event​ ​ website.

Voor​ ​ de​ ​ auteurs​ ​ is​ ​ dat:

Voor​ ​ de​ ​ reviewers​ ​ is​ ​ dat:

​​

De​ ​ URLs​ ​ van​ ​ deze​ ​ pagina's​ ​ kun​ ​ je​ ​ dan delen​ ​ met​ ​ je​ ​ auteurs​ ​ en/of​ ​ reviewers, zodat zij zelf een account aan kunnen maken en​ ​ vervolgens​ ​ het​ ​ contributieformulier/reviewformulier​ ​ invullen.

Als​ ​ organisator​ ​ kun​ ​ jij​ ​ ook​ ​ een​ ​ account​ ​ initiëren​ ​ voor​ ​ een​ ​ auteur​ ​ of​ ​ reviewer.​ ​ Dat​ ​ doe​ ​ je​ ​ door op​ ​ "preview​ ​ deze​ ​ pagina"​ ​ te​ ​ klikken.​ ​ Je​ ​ krijgt​ ​ dan​ ​ in​ ​ een​ ​ ander​ ​ tabblad​ ​ een​ ​ soortgelijke pagina​ ​ als​ ​ deze:

​​


Door​ ​ middel​ ​ van​ ​ de​ ​ knop​ ​ "Stuur​ ​ auteur​ ​ een​ ​ e-mail​ ​ en​ ​ voeg​ ​ direct​ ​ toe​ ​ (alleen​ ​ voor organisator)"​ ​ sla​ ​ je​ ​ de​ ​ stap​ ​ over​ ​ dat​ ​ auteurs​ ​ zelf​ ​ een​ ​ account​ ​ moeten​ ​ maken​ ​ en​ ​ doe​ ​ jij​ ​ dit voor​ ​ de​ ​ auteur.​ ​ Dit​ ​ kun​ ​ je​ ​ ook​ ​ doen​ ​ voor​ ​ reviewers.


Tip
Je​ ​ kunt​ ​ de​ ​ aangemaakte​ ​ accounts​ ​ van auteurs en reviewers benaderen​ ​ via​ ​ de​ ​ knop​ ​ Exporteer​ ​ gegevens.​​ In​ dit bestand​​ staan​ de​​ linkjes naar​ de​​ aangemaakte​ ​ accounts. Zie de volgende link voor meer informatie voor het openen en/of aanpassen van een account: link

​​