Mail versturen naar reviewers

Nadat je de contributies hebt toegewezen, wil je de reviewers op de hoogte brengen dat er contributies aan ze toegewezen zijn.
Dit doe je via de knop "Mail naar reviewers".

Je reviewers kunnen nu aan de slag. Zij komen via je e-mail terecht in hun review profiel. Ze zien daar alle toegewezen contributies staan. Reviewers kunnen zelf aangeven of ze iets wel of niet gaan reviewen. Zo kan het dus zijn dat een reviewer het reviewen van een bepaalde contributie afwijst.

Een reviewer kan 1 van de 3 statussen hebben, aan de specifieke status is ook een type mailing gekoppeld:

- 'Unfinished': reviewers hebben hun toegewezen contributies nog niet gereviewed
Zodra de contributies gereed zijn om gereviewed te worden, kunnen de reviewers hiervan op de hoogte gesteld worden via een mailing.

- 'Finished': reviewers hebben hun toegewezen contributies gereviewed.

- Reviewer zonder toegewezen contributies.

LET OP:
Als je de tekst en het onderwerp niet aanpast, dan sturen wij het bericht alleen naar degene die het bericht nog niet eerder hebben gekregen.
Wil je dus reviewers wijzen op hun contributies die klaar staan om gereviewed te worden, en voeg je later nog reviewers en contributies toe, dan kun je het bericht gewoon weer sturen met dezelfde tekst. Het systeem vult dan de "gaten".

Wil je iedereen een bericht sturen met een bepaalde status? Verander dan de tekst en het onderwerp.

 

TIP:

Kijk eens bij de vervangwoorden voor handige (gepersonaliseerde) links! Je kunt de vormgeving wat mooier maken door bij de email instellingen een banner toe te voegen. Je kunt ook speciale opmaak gebruiken.