Toegangsbewijzen

​Wanneer je een betaald evenement organiseert, is het belangrijk dat deelnemers het juiste toegangsbewijs kopen. Door middel van de vragen in het aanmeldformulier leid je een deelnemer naar het correcte toegangsbewijs. Je gaat namelijk op 2 plekken deze tickets toevoegen in aanmelder.nl: bij betalingen (verplichte/optionele onderdelen) en bij jouw registratieformulier (betalingsopties/scenario).
 

TIP: Voordat je de tickets gaat maken in aanmelder.nl is het handig om eerst een overzicht te maken van alle beschikbare tickets. Denk ook aan de verschillende tarieven voor je doelgroepen, maar ook de optionele onderdelen als lunch, parkeerkaart etc. 
 

Toegangsbewijzen kunnen op diverse manieren worden aangemaakt. Wat betreft het inrichten van toegangsbewijzen, kan je alle evenementen onderverdelen in 2 verschillende soorten situaties:

  1. Eén verplicht toegangsbewijs met één prijs voor alle deelnemers
  2. Verschillende (optionele) toegangsbewijzen (bijv. diner - borrel, verschillende doelgroepen)

De toegangsbewijzen maak je aan onder het kopje 'Betalingen'. Nadat de betaalkoppeling (DCS of Stripe) actief is, kun je de toegangsbewijzen maken. Je ziet 1 scenario staan met 1 toegangsbewijs (verplicht onderdeel) als voorbeeld. De naam van het scenario is alleen zichtbaar voor jou als organisator, zodat je precies kunt zien welke toegangsbewijzen in dit pakket staan. 

Een scenario is eigenlijk een pakket met alle mogelijke toegangsbewijzen voor jouw evenement. Je kunt 2 soorten toegangsbewijzen in jouw scenario toevoegen: een verplicht onderdeel en een optioneel onderdeel. De namen van deze onderdelen zijn de namen van de toegangsbewijzen, zoals deelnemers ze zien in het formulier.

Eén verplicht toegangsbewijs met één prijs voor alle deelnemers

Wanneer jouw evenement 1 verplicht toegangsbewijs met 1 kostprijs voor alle deelnemers heeft, kun je bij ‘Betalingen’ dit toegangsbewijs aanmaken. De kostprijs van de toegang tot jouw evenement bedraagt bijvoorbeeld €100. Dan krijg je onderstaande situatie bij ‘Betalingen’. 

Wanneer iemand zich aanmeldt, wordt er direct een ticket van 100 euro gekoppeld aan de registratie. Je hoeft hier verder niets voor te doen. 

Dit verandert wanneer je meerdere soorten tickets aanbiedt. 

Verschillende (optionele) toegangsbewijzen

Stel je hebt een onderdeel dat niet voor alle deelnemers van toepassing is. Zij behoren bijvoorbeeld tot een bepaalde doelgroep (student/ professor) of zij mogen zelf bepalen om deel te nemen aan bijvoorbeeld een lunch. Dit maakt de keuze dus optioneel

Hoe maak je zo'n ticket aan?

Stap 1) Maak optionele onderdelen aan 

Het is belangrijk dat de optionele tickets in hetzelfde overzicht staan. Je maakt in eerste instantie een optioneel onderdeel aan bij de betalingen. Hieronder zie je dat er optionele tickets zijn aangemaakt voor een lunch, studenten, professoren en reguliere tickets. 

Stap 2) Maak een vraag in het aanmeldformulier 

Het is belangrijk dat er een vraag in het aanmeldformulier komt waarin je uitvraagt naar het specifieke onderdeel dat van toepassing is. In dit geval willen wij bijvoorbeeld weten of een deelnemer naar de lunch wilt komen.  

Dit doe je door een vraag in het aanmeldformulier toe te voegen. 
Op deze manier voeg je een vraag toe

In dit geval kiezen wij voor een meerkeuzevraag omdat wij alleen willen weten of iemand wel of niet naar de lunch wilt komen. 

Standaard komt er ´vul hier de vraag in´ te staan met daaronder 3 opties. 
Dit is uiteraard aanpasbaar. Hieronder zie je dat het is aangepast naar de vraag: 'Lunch je mee?'. Hierbij staan de antwoorden ja en nee. (1 optie is weggehaald door op 'opties verplaatsen of verwijderen' en erna op het kruisje ernaast te klikken). 

Wanneer deze vraag is toegevoegd, kun je een ticket te koppelen aan de vraag. Door een ticket te koppelen aan een vraag, krijgt de deelnemer direct het juiste ticket. Het is hierbij wel belangrijk dat de vraag verplicht wordt gemaakt. Zo voorkom je dat een deelnemer bepaalde tickets kan kiezen en daar niet voor hoeft te betalen. 

Hoe maak je een vraag verplicht?

Je maakt een vraag verplicht door op het tandwieltje te klikken, waardoor je op de instellingen van de vraag komt. Hieronder zie je dat er een optie is waardoor je de vraag verplicht kunt maken. 

Nadat een vraag verplicht is gemaakt, koppel je een ticket met een vraag. 

In dit artikel is te lezen hoe je een ticket moet koppelen

Wanneer een ticket goed is gekoppeld krijgt de deelnemer die voor ja heeft gekozen bij de vraag; ´Lunch je mee?´ direct de juiste ticket. 

Hetzelfde doe je voor studenten, professoren en de reguliere tickets. Hier maak je een aparte vraag voor, ook een meerkeuze vraag 'Kies hier je ticket:'. Dan kun je daarna het juiste ticket aan de antwoorden uit deze vraag koppelen. 


Tip
Door deze vragen verplicht te stellen, moeten deelnemers de juiste tickets kiezen. Zo krijgt iedereen een correcte prijs om te betalen en te factureren voor zijn deelname.