Verschillende vraagtypes

Het mooiste is om een aanmeldformulier te maken die jou als organisator alle belangrijke informatie uitvraagt en die makkelijk en snel in te vullen is voor je deelnemers.
Soms is het handig om als voorbereiding uit te schrijven welke informatie je nodig hebt, zeker als je verschillende doelgroepen hebt voor je evenement. Bij studenten is het bijvoorbeeld handig om een kopie van hun collegekaart te vragen.

Let goed op wat voor soort informatie je vraagt aan je deelnemers. Naam en email adres zijn standaardvragen in ons formulier. Andere persoonsgegevens zoals adres, organisatie en telefoonnummer kun je zelf toevoegen.

Er zijn bepaalde persoonsgegevens die privacygevoelig zijn en waar je dus voorzichtig mee moet omgaan als organisator.
Meer informatie deze bijzondere persoonsgegevens hierover lees je hier.

Het registratieformulier is volledig aan te passen door verschillende typen vragen aan het formulier toe te voegen.
De vraagtypen zijn terug te vinden aan de rechterkant van het scherm onder de 3 groene tabs:

 

Hieronder staan de drie tabs weergegeven.

Persoonsgegevens

Naam
De aanhef, voornaam en achternaam van de deelnemer.

Adres
Het adres van de deelnemer.

Land

Alleen het land van de deelnemer.

Organisatie
De organisatie of bedrijf van de deelnemer. Dit kan gebruikt worden om op badges van deelnemers te plaatsen.

Telefoon
Het telefoonnummer van de deelnemer. Deze vraag is noodzakelijk als je de deelnemers een sms bericht wilt versturen.

Algemene vragen

Klik hier voor meer informatie over de lay-out van je registratieformulier.

Tekst
Een inleidende of verklarende tekst die tussen vragen in het formulier geplaatst kan worden.

Open (kort)
Een open vraag van één regel.

Open (lang)
Een open vraag van meerdere regels.

Selecteer
Een selectielijst (drop-down list) met opties waaruit er één gekozen kan worden.

Meerkeuzevraag
Een lijst met opties waaruit er één gekozen kan worden.

Checkbox
Een vinkje om een optie aan of uit te zetten is.

Kies meerdere opties
Een groep checkboxes waarbij aangegeven kan worden hoeveel er minimaal en/of maximaal aangevinkt mogen worden.

Aantal
Een lijst met aantallen waaruit gekozen kan worden.

Score
Een waardering.

Speciale vragen

Algemene voorwaarden
Een checkbox vraag om aan te vinken dat de algemene voorwaarden worden geaccepteerd. Aan de vraag kan een document met voorwaarden worden toegevoegd of een link naar een website waar de voorwaarden op staan.

Upload
Een veld waar deelnemers een bestand kunnen uploaden.

Nodig een collega uit
Gecombineerde naam- en e-mailvraag waar een deelnemer de gegevens van een collega of vriend in kan vullen om deze uit te nodigen voor het evenement. Na het registreren wordt naar het ingevulde e-mailadres een uitnodiging gestuurd.
Let op: er moet dan wel een uitnodiging klaar staan in bij je berichten. Meer informatie hierover lees je hier.

Datum
Een datumvraag.

Kies datum
Een lijst met voor ingestelde data.

Tracking code
Invulveld voor een vooraf aan de deelnemer gecommuniceerde code. Stel hier zelf het begin en het einde van de code in.  

Tracking code choices
Invulveld voor een vooraf aan de deelnemer gecommuniceerde code. Er zijn meerdere juiste antwoorden in te stellen; deze zijn voor de deelnemers niet zichtbaar. Aan iedere optie kan een limiet verbonden worden. 

Kies scenario
Gebruik deze vraag om een betalingsscenario te selecteren op basis van een antwoord in het formulier.

Betalingsopties
Gebruik deze vraag om een optioneel prijsonderdeel aan of uit te zetten. Klik hier voor meer informatie

Tip


Standaard staan de Aanwezig, Naam, Adres en E-mail vraag al in het formulier. Dit zijn verplichte vragen en kun je niet uit het formulier te verwijderen.